O spoločnosti

SYTIQ a.s. vznikla v marci 2019 ako výsledok spojenia ľudí, ktorí v stavebnom biznise úspešne dlhodobo pôsobia. Manažéri z viacerých stavebných firiem, spolu s odborníkmi na prípravu a realizáciu pozemných, líniových a technologických stavieb sa spojili a vytvorili novú stavebnú spoločnosť, ktorá sa rýchlo etablovala na stavebnom trhu na Slovensku aj v Českej republike.

Nevyhnutnou súčasťou modernej stavebnej spoločnosti, ktorá pre svojich obchodných partnerov realizuje projekty najvyššej kvality sú aj skúsení manažéri z oblastí personalistiky, financií, obchodu, bezpečnosti a IT.

SYTIQ patrí do skupiny MiddleCap Group S.A., ktorá je etablovaným investičným holdingom so sídlom v Luxemburgu s kanceláriami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji, Berlíne a Monaku. Okrem poskytovania celého radu poradenských služieb v oblasti fúzií a akvizícií, reštrukturalizácií a podnikového financovania, skupina pôsobí aj ako dlhodobý investor so zameraním na trh s nehnuteľnosťami, investície do súkromného kapitálu, medzigeneračné zmeny vlastníctva a investície na kapitálovom trhu. (link: middlecap.com)

Zameranie

SYTIQ realizuje výstavbu pozemných aj technologických stavieb. Projektové teamy v našej spoločnosti majú bohaté skúsenosti aj s infraštruktúrnymi projektami a líniovými stavbami. Stavebné projekty vykonávame podľa klientom zvolených štandardov (FIDIC, FIDIC E&M, EPC Turnkey) a v prípade že to daný projekt vyžaduje, realizujeme stavebné projekty v súlade so štandardami BREEAM, LEED.

V oblasti pozemného staviteľstva realizujeme výstavbu administratívnych projektov, nákupných centier, priemyselných projektov – výrobných a skladových hál. Výstavba obytných budov a rezidenčných projektov, prevažne bytových komplexov patrí medzi jadro stavebného portfólia Sytiq. Rezidenčné aj administratívne projekty SYTIQ realizuje v rozsahu podľa priania zákazníka – Shell and core aj komplexná realizácia vrátane Fit-out.

V oblasti technologického staviteľstva realizujeme projekty súvisiace s distribúciou a skladovaním plynu, ropy a produktov na báze uhľovodíkov, ďalej projekty spojené s energetikou, hlavne ide o výrobu a distribúciu el. energie, ako aj projekty súvisiace s vodnými dielami a ich údržbou. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti s budovaním líniových stavieb na plynovodoch a ropovodoch aj so súvisiacou infraštruktúrou – kompresorové stanice, meracie stanice, zásobníky na ropné produkty a pod. Technologické projekty realizujeme pre zákazníka podľa jeho požiadaviek podľa štandardov FIDIC, EPC Turnkey, Design-build a pod.

Štruktúra

SYTIQ a.s. vznikla v roku 2019. Nemožno ju však považovať za nováčika na stavebnom trhu, pretože od začiatku svojej existencie disponuje tímom vysoko kvalifikovaných stavebných profesionálov s bohatými skúsenosťami z oblastí, na ktoré je zameraná.

Jadro stavebných aktivít tvoria dve divízie. TG je zameraná na realizáciu technologických projektov a CB na projekty z oblastí pozemného staviteľstva.