Michal Bedaj

Divíziu CB vedie Ing. Michal Bedaj, ktorý dlhé roky pôsobí v pozemnom staviteľstve. V stavebnom biznise pôsobí od roku 2006. Svoju profesionálnu kariéru začínal ako majster, neskôr stavbyvedúci, vedúci hospodárskeho strediska a riaditeľ divízie. V našej spoločnosti zároveň vykonáva pozíciu člena predstavenstva. So svojim teamom realizoval okrem iných aj projekty: REZIDENČNÝ PROJEKT III VEŽE pre Tricorp Development v Bratislave, PANORAMA TOWERS pre J&T Real Estate v Bratislave, SLNEČNICE pre Cresco Real Estate v Bratislave, UNIQ STAROMESTSKÁ pre Cresco Real Estate v Bratislave, WESTEND PLAZZA pre J&T Real Estate v Bratislave a veľa ďalších.

Zdeno Kuna

Na čele divízie TG stojí Ing. Zdeno Kuna, ktorý dlhé roky pôsobí v technologickom staviteľstve. Svoje pôsobenie v technologických stavebných projektoch začal v roku 1983 v spoločnosti Hydrostav, kde pripravoval a neskôr riadil výstavbu tranzitného plynovodu a mnohých súvisiacich projektov. Technologické projekty riadil na Slovensku, Ukrajine, v Čechách aj v Poľsku. So svojim teamom okrem iných realizoval aj nasledovné projekty: ROPNÝ TERMINÁL pre Pern s.a. v Gdaňsku, ZÁSOBNÍKY NA ROPU pre Transpetrol, a.s. v Budkovciach a Bučanoch, KOMPESOROVÁ STANICA pre eustream, a.s. vo Veľkých Zlievcoch, KOMPRESOROVÁ STANICA pre NET4GAS, s.r.o. pri Chomutove, ROZŠÍRENIE PODZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA NA PLYN pre Nafta, a.s. v Gajaroch.

Certifikáty

Kvalitu, spoľahlivosť a odbornosť našich pracovníkov a odborných postupov potvrdzuje celá škála certifikátov a oprávnení.

CERTIFIKÁT STN EN ISO 3834 pre výrobu regulačných a meracích staníc plynu, kompresorové stanice, čerpacie stanice, energetické zariadenia, elektrárne, kotly, veľkokapacitné nádrže, oceľové zvárané konštrukcie a pod. (PDF)

CERTIFIKÁT STN EN ISO 9001 pre splnenie požiadaviek manažérstva kvality v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov. Výstavby plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a pod. (PDF)

CERTIFIKÁT STN EN ISO 14001 pre splnenie požiadaviek systému environmentálneho manažérstva v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov. Výstavby plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a pod. (PDF)

CERTIFIKÁT STN EN ISO 18001 pre splnenie požiadaviek systému manažérstva BOZP v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov. Výstavby plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a pod. (PDF)

OPRÁVNENIE pre Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy plynových zariadení (PDF)

OPRÁVNENIE pre Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy tlakových zariadení (PDF)

OPRÁVNENIE TIČR pre montáže, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení (PDF)