Kontakt

SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49 (blok H, 14 posch.)
821 09 Bratislava

hello@sytiq.com
+421 2 3255 5111

IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6915/B

obchodné oddelenie: obchod@sytiq.com, +421 904 703 302
personálne oddelenie: hr@sytiq.com, +421 904 703 304